مراسم افتتاحیه کد هواداری 100 پبشکسوتان پرسپولیس مجموعه توریستی ورزشی، فرهنگی و سنتی هودین و هورام

 

................................................................................... 
 

مراسم افتتاحیه کد 100 هواداری پیشکسوتان پرسپولیس در مجموعه توریستی ورزشی، فرهنگی و سنتی هودین و هورام 

................................................................................... 

قرعه کشی در رستوران قصر آریا با تخفیف 30%


.....................................................................................

  
مراسم رونمایی باشگاه مشتریان هتل باغ میثاق مشهد و  باشگاه مشتریان آبی سیر

.....................................................................................


 

مراسم رونمایی باشگاه گردشگری و هتلداری صبامهرآزمان -نمایشگاه هتلداری/ شهر آفتاب
.....................................................................................

   

مراسم رو نمایی باشگاه دو ستداران چابهار

.....................................................................................

 

قرعه کشی پیج اینستاگرام صبامهر

    

.....................................................................................