نمایندگی فعال در استان تهران : جناب آقای صنعتی به شمـاره ثبت66592


 

................................................................................... 

  اخبار:

مراسم افتتاحیه کد هواداری 100 پبشکسوتان پرسپولیس مجموعه توریستی ورزشی، فرهنگی و سنتی هودین و هورام

...................................................................................  مراسم افتتاحیه کد 100 هواداری پیشکسوتان پرسپولیس در مجموعه توریستی ورزشی، فرهنگی و سنتی هودین و هورام 

................................................................................... 

 

اطلاعات تماس: 
 
آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، پونک، خیابان فلاح زاده (همیلا)، پلاک 28   
تلفن تماس:46135028-46130294-021