نمایندگی فعال دراستان خراسان ( شمالی،رضوی، جنوبی) :جناب آقای مسعــود منتجبــــی-کد ملی940635437

................................................................................... 

 
اخبار:
 


 مراسم رونمایی باشگاه مشتریان هتل باغ میثاق مشهد و  باشگاه مشتریان آبی سیر

................................................................................... 

مراسم رونمایی باشگاه مشتریان هتل باغ میثاق مشهد   
 
 
 
اطلاعات تماس:
 
 مشهد بلواروکیل آباد_بلوار اقبال لاهوری  اقبال لاهوری 20_هتل میثاق_ساختمان فاز دو       تلفن : 8-05135090437