بدین وسیله به اطلاع کلیه پرسنل محترم مخابرات میرساند که جهت استفاده از سامانه صبامهر برای رزرو استخرهای طرف قرارداد به دو روش زیر عمل مینمایند

1-از طریق سایت صبامهر
www.sabamehr .com
-ورود به سایت


1-3پس از ورود به سامانه خرید مجازی میبایست نام کاربری و کلمه عبور خودرا وارد نماید که دراین صورت نام کاربری ، کد پرسنلی و کلمه عبور کد ملی اعضا محترم مخابرات میباشد .


1-4پس از ورود به سامانه لیست استخرهای طرف قرارداد ارائه شده و همچنین در کادر کنار تعداد جلساتی که پرسنل میتوانند استفاده کنند نمایش داده شده است
لازم به ذکر است هر فرد به همراه اعضا خانواده اش میتواند در هفته 2 جلسه استخر استفاده نماید.( به طور مثال اگر شخص همراه خانواده 3 نفر باشند میتواند 6 جلسه استخر استفاده نماید.)

 
 
1-5با وارد کردن تعداد جلسات و سانس بانوان و آقایان میتوانید  بلیط مورد نیاز خود را از سامانه رزرو نمایید و کد پیگیری را دریافت نمایید.


1-6پس از رزرو نهایی بلیط یک کد پیگیری در سامانه به پرسنل داده میشود که همان کد پیگیری نیز به موبایل پرسنل پیامک میشود و در هنگام ورود به استخر میبایست آن کد پیگیری را به مسئول استخر ارائه داده تا پس از بررسی توسط مسئول استخر امکان استفاده پرسنل از استخر باشد
1-7هریک از استخر ها را میبایست به صورت جداگانه رزرو نمود یعنی اگر پرسنلی بخواهد همزمان از دو استخر رزرو نماید باید هریک به طور جداگانه رزرو نماید و کد پیگیری دریافت نماید
 

1-8در صورت رزرو یک مرکز توسط پرسنل محترم مخابرات و تمایل به انصراف پرسنل از آن مرکز میبایست در قسمت رزروهای انجام شده گزینه لغو درخواست را زده و پس از لغو آن تعداد بلیط لغو شده به اعتبار شخص اضافه میشود و میتواند دوباره از آن اعتبار در مراکز دیگر استفاده نماید.1-9 درصورت بروز هرگونه مشکل در هر زمان به شماره های پشتیبانی 09162328510 و 09162012025 تماس حاصل نمایید .
 

 

روش دوم
-در صورتیکه پرسنل محترم مخابرات به صورت اینترنتی رزرو نکرده باشند میتوانند به صورت حضوری به مراکز طرف قرارداد مراجعه نمایند و پس از ارائه کد ملی و کد پرسنلی و تعداد بلیط درخواستی آن مجموعه و چک نمودن سیستم در صورت داشتن اعتبار بلیط رزرو میگردد و پرسنل میتوانند در همان زمان از خدمات آن مجموعه بهرمند گردند