چشیدن طعم دلپذیر هواداری از طریق خرید
خرید بیشتر و ارزانتر برای هوادار {----------- هر خرید -------------} ایجاد درآمد برای باشگاه
کلیه هواداران غیور و شریف باشگاه تراکتور سازی تبریز می توانند از این پس با مراجعه به سایت ​​​​​​باشگاه تراکتور سازی یا سایت سامانه بین المللی وفاداری حلال طبق آموزش های گذاشته شده اقدام به ثبت نام در باشگاه تخفیف کرده و با مراجعه به بیش از 5000 مرکز در شهر های منتخب و بزودی در سراسر کشور اقدام به خرید ارزانتر نمایند . لازم به ذکر است هر هوادار با هر خرید علاوه بر تخفیف نقدی آنی از امتیاز های متنوع و اعتبار خرید شانس برنده شدن در قرعه کش های متنوع  سامانه بین المللی وفاداری حلال را خواهد داشت .​




 
چشیدن طمع دلپذیر هواداری از طریق فروش
افزایش فروش و ایجاد سود بیشتر برای فروشگاه {-----------هر فروش---------} ایجاد درآمد برای باشگاه تراکتور سازی
کلیه هواداران غیور و شریف باشگاه تراکتور سازی تبریز که دارای مراکز ارئه کالا یا خدمات می باشد می توانند با مراجعه به سایت ​​​​​​باشگاه تراکتور سازی یا سایت  سامانه بین المللی وفاداری حلال طبق آموزش های گذاشته شده اقدام به ثبت نام مسوولیت هواداری را با عضویت در باشگاه تخفیف تراکتورسازی و ارائه خدمت ارزان تر به هموطنان هم آوا ایفاد نمایند،باشگاه نیز مطابق با مسوولیت متقابل هواداری با معرفی این مراکز به هواداران اقدام به توسعه بازار و هدایت این خیل عظیم به این مراکز می نماید.